„Srdce na dlani“ - výrobu plakiet pre ocenených

tlačová správa   (...*.pdf formát článku...)

poďakovanie (...*.jpg, *.pdf...)

...fotky...

 

„Srdce na dlani“ si odnieslo 11 obetavých,  skromných a vzácnych ľudí

 

Bratislava 5. decembra – V predvečer medzinárodného dňa dobrovoľníkov , ktorým je 5. december, sa na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR konalo slávnostné oceňovanie Dobrovoľník/dobrovoľníčka roka 2012. Zo 105 nominácii dobrovoľníkov/dobrovoľníčok z celého Slovenska komisia vybrala 11 ocenených.

„Oceňovanie dobrovoľníkov je unikátnou tradíciou. Tento rok je výnimočný tým, že bolo až 105 nominácii. Všetci z nich by si zaslúžili ocenenie a ja som presvedčený, že na Slovensku je ich ešte oveľa viac,“ takýmito slovami otvoril podujatie jeden z prvých rečníkov Filip Vagač, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Piaty ročník oceňovania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok na národnej úrovni organizovalo o.z. C.A.R.D.O. a konalo sa pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka. Ten sa podujatia osobne nezúčastnil. V jeho mene sa prítomným prihovoril generálny riaditeľ sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej a humanitárnej pomoci Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Roman Bužek.

Výkonná riaditeľka C.A.R.D.O. Zuzana Vinklerová, dlhoročná dobrovoľníčka v spomenutej funkcii, hneď v úvode vyjadrila vďaku a obdiv všetkým, ktorí boli nominovaní a spomenula i nenahraditeľnú prácu ľudí v regiónoch, kde sú dobrovoľníci oceňovaní na regionálnej úrovni.

Medzi vzácnymi hosťami nechýbali ani europoslankyňa Katarína Neveďalová, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozef Burian, Petra Nagyová – Džerengová námestníčka primátora hlavného mesta Bratislava, či koordinátorka Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami Mária Jedličková.

„Je pre mňa úžasné vidieť hodnotu dobrovoľníctva priamo na mieste,“ poznamenala vo svojom príhovore Neveďalová. „Nie je jednoduché zo seba robiť herca, keď počúvate tie príbehy a tisnú sa vám slzy do očí,“ netajil dojatie a uznanie Lukáš Latinák, dlhoročný dobrovoľník a veľvyslanec dobrovoľníctva na Slovensku.

Ocenených dobrovoľníkov/dobrovoľníčky v 11 kategóriách vybrala sedemčlenná porota. V kategórii Práca s deťmi a mládežou si ocenenie Srdce na dlani odniesla Eva Krajčovičová, ktorá pracovala s deťmi a mládežou na Sibíri v Jakutsku, neskôr v Kazachstane a na Uralsku. „Mojim snom bolo pomáhať v Afrike, dostala som sa ale na iné miesta. Nič neplánujem a žijem pre momenty a ľudí, ktorí prichádzajú do môjho života, “ povedala Eva po obdŕžaní ocenenia.

V kategórii Dlhodobá pomoc sa ocenenou stala Janka Krištofová, ktorá vychováva vodiacich psov. Dobrovoľníčkou roka v zahraničí sa stala Ivana Brajerová, ktorá spojila svoju dobrovoľnícku činnosť     s deťmi a mladými ľuďmi s fyzickým postihnutím v Keni. „Pre mňa bola kľúčová tá túžba pomôcť niekomu. To, čo dávam ja, sa mi spätne vracia a ešte vo väčšom množstve,“ povedala o svojej nezištnej práci Ivana Brajerová.

„Dobrovoľníctvo je poslanie, a preto tak konám, kým mi sily stačia, pretože ma to obohacuje,“ povedala po prevzatí ocenenia v kategórii Sociálne a zdravotné služby 85-ročná Elena Andréová.

„Ja som si do dnešného dňa neuvedomila, že moja činnosť spadá do kategórie dobrovoľníctva. Je to niečo čo robím úplne prirodzene,“ povedala Lýdia Šuchová, ocenená v kategórii Vzdelávanie za prácu v rómskej komunite.

Iba 18-ročná Nemka Jule Dieterle sa stala dobrovoľníčkou roka 2012 v kategórii Zahraničný dobrovoľník na Slovensku a v kategórii Životné prostredie ocenenie získal aktivista Zelenej hliadky Matúš Čupka.

Za kategóriu Seniori v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami ocenenie získala Oľga Csákayová. „Dobrovoľnícka činnosť dobíja človeku baterky a zvyšuje jeho kvalitu života,“ povedala vitálna dôchodkyňa, moderátorka a organizátorka rôznych akcií pre seniorov v meste Nitra Oľga Csákayová.

Za humanitárnu pomoc ocenenie získala Jana Valachová, Mestom priateľským dobrovoľníctvu sa za mnohé dobrovoľnícke činnosti a ústretovosť ich podporiť a zorganizovať stalo Bratislava – Staré mesto a ocenením Dobrovoľnícky projektom roka 2012 boli Staré mamy v akcii, projekt, v ktorom mali mladí do svojich radov prijať starších a naopak.

Prekvapenie v tvárach ľudí, ktorí ocenenie Srdce na dlani získali, bolo nefalšované a slová pokory, „ja som to nečakala“ boli skutočne úprimné. Ich odmenou je podľa vyjadrení viacerých pocit zadosťučinenia a vnútorného naplnenia.

Atmosféru podujatia svojim spevom a výbornou hudbou spríjemnila operná diva Andrea Slawiski  s kapelou.

 

Na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR neboli dobrovoľníkmi iba nominovaní a ocenení. Moderátorka podujatia Natália Žembová s úsmevom prijala ponuku odmoderovať akciu bez akejkoľvek finančnej odmeny. Podobne pomohli pri organizácii podujatia a jeho propagácii i herci Lukáš Latinák, Juraj Kemka, Zuzana Vačková či Bibiana Ondrejková. O výrobu prezentácie, videozáznamu a technickú podporu sa postarali taktiež dobrovoľníci, za čo im patrí veľké ďakujem. Menovite Robovi Šopincovi, Danielovi Dluhému a Marekovi Reznickému. No a samozrejme poďakovanie patrí aj dobrovoľníkom o.z. C.A.R.D.O., ktorí zabezpečovali plynulý priebeh podujatia.

Obrovské poďakovanie patrí aj Strednej umeleckej škole v Kežmarku za výrobu plakiet pre ocenených,  reklamnej agentúre Citadela, kvetinárstvu Rhapis, agentúre zvukári.sk a firme HANOUT PHOTOGRAPHY. Taktiež sponzorom, a to spoločnosti Provident a T-com.

Nemalá vďaka patrí tým, ktorí nad podujatím prevzali záštitu, a to Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a europoslancom Anne Záborskej, Miroslavovi Mikolášikovi a Kataríne Neveďalovej, ktorí venovali oceneným poznávací zájazd do sídel Európskeho parlamentu.

Poďakovanie patrí aj mediálnym partnerom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podujatie Oceňovanie dobrovoľníkov/dobrovoľníčok za rok 2012 podporili.

 

Zdroj: C.A.R.D.O.