Slávnostné vyradenie absolventov v školskom roku 2013/2014

Dňa  26.5.2014 sa v jedálni Strednej umeleckej školy v Kežmarku konalo slávnostné vyradenie absolventov školy, študentov IV.A a IV.B triedy. Po milých príhovoroch pani predsedníčky školskej maturitnej komisie Mgr. Moniky Juchovej a riaditeľky školy Ing. Marty Perignáthovej si zaspomínali na veselé ale aj smutné chvíle štúdia žiaci našej školy v humorne ladenom príhovore Lucie Schönovej. Nasledovalo vyhodnotenie najlepších maturitných prác v jednotlivých odboroch, o výsledkoch ktorých rozhodla komisia pod vedením akademickej maliarky Evy Končekovej.

Všetkým študentom, ktorí ukončili štúdium na našej škole blahoželáme a želáme veľa úspechov v osobnom aj pracovnom živote.

 

...fotky...