Slávnostná akadémia, konaná pri príležitosti 25.výročia európskej územnej spolupráce v Novom Targu

V rámci zahraničnej spolupráce našej školy so Strednou odbornou školou Zespole Szkól nr.1 im Wl. Orkana v Novom Targu sme sa zúčastnili slávnostnej akadémie v uvedenej škole, ktorá sa konala pri príležitosti 25.výročia európskej územnej spolupráce. Tejto akadémie sa zúčastnilo 7 škôl z toho 2 zo Slovenska. Študenti týchto škôl pripravili program plný hudby a hovoreného slova a naši žiaci prispeli do programu módnou prehliadkou kolekcie scénických kostýmov. Okrem toho pripravili malú výstavku prác našich žiakov. Aj táto akcia nás obohatila o nové poznatky a to hlavne v oblasti odborného vzdelávania v Poľsku.

Spolupráca s touto školou nebola prvá a veríme, že ani posledná.