Školské kolo výtvarnej súťaže Moje (ne)istoty

Dňa 8.januára 2014 sa konalo na našej škole školské kolo výtvarnej súťaže Moje (ne)istoty. Súťaže sa zúčastnilo vyše 30 prác – výtvarných aj fotografických.

Porota zasadala v zložení:

  •  Mgr.Alena Trembová
  •  Mgr.Marek Majerčák 
  •  Mgr.art.Katarína Tribulová.

 

Do celoslovenského kola postupujú v kategórii výtvarné práce, práce týchto žiakov:

        Tímea Oravcová – II.A PV prácou „Nová perspektíva“

        Natália Frindtová – II.A PV prácou „Osud ľudstva“

        Lenka Gašpariková – IV.A PV prácou „Čo je v hlave, je aj v rukách.

V kategórii fotografické práce postupujú do celoslovenského kola práce týchto žiakov:

        Soňa Kallová – III.B FD – prácou „Začiatok všetkého“

        Dárius Melich – IV.B FD – prácou „Príbeh slepých vojakov“

 

Víťazom blahoželáme!!!

Mgr. Milada Kotorová

...fotky...