Školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti

Dňa 08.februára 2012 sa konalo v priestoroch školy SUŠ Kežmarok školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti.
Študenti tretieho ročníka prezentovali svoje práce:
 

meno názov témy č.odboru konzultant
Lavková Veronika           

Zachovanie kultúry v

obci Vikartovce

16 Mgr. Lojeková
Bernátová Lucia
Felberová Martina
 
Mládež včera a dnes 01 Mgr. Zuzana Girgášová
Balážová Michaela
Hulinová Annamária
Hanečák Igor
 
Dobrovoľníctvo 17 Mgr. Milada Kotorová
Kováčová Michaela

Komunizmus na Spiši pohľadu očitých svedkov

13 Mgr. Anna Lojeková
Ďurišová Zuzana
Česelková Evka
 
Fytoterapia 06 Mgr. Zuzana Girgášová
Vargová Veronika Ekonomická kríza vo svete 15 Mgr. Milada Kotorová
Pavláková Petra

Predsudky v hudbe–je možné

spojiť moderné s klasickým?

17 Mgr. Anna Lojeková

 

Práce hodnotila komisia pedagógov v zložení:

        Mgr. M.Kotorová
        Mgr. Z.Girgášová
        Ing. A.Dominiková

Do krajského kola postúpili práce:
 

 

meno názov témy č.odboru konzultant
Lavková Veronika           

Zachovanie kultúry v obci

Vikartovce

16 Mgr. Lojeková
Kováčová Michaela

Komunizmus na Spiši pohľadu

očitých svedkov

13 Mgr. Anna Lojeková
Pavláková Petra

Predsudky v hudbe–je možné spojiť

moderné s klasickým?

17 Mgr. Anna Lojeková

 

Študentom prajeme pri ´dalšom prezentovaní prác veľa šťastia.

 

...fotky...