Školské kolo SOČ

 

Stredoškolská odborná činnosť na Strednej umeleckej škole

...fotky...

 

Vo štvrtok 11.02.2016 sa na pôde SUŠ v Kežmarku uskutočnilo školské kolo SOČ. Do školskej prehliadky sa prihlásili jednotlivci i jedna dvojica, ktorí tvorili práce v odboroch  16 Teória kultúry, umenie, umelecká odevná tvorba a v odbore 14 Tvorba uč. pomôcok, didaktické technológie. Komisia v zložení: Mgr. Miroslava Kovalčíková, Mgr. Zuzana Girgášová a Ing. Anna Dominiková hodnotila prezentované práce Zuzany Riššovej a Róberta Jahodu – Model stoličky inšpirovanej Cyprom z III.A odboru(KR-D).  Ďalej to bola Dária Dupčáková  s Dizajnom vínnej fľaše zo IV.A  (PV). Patrícia Badovská zo IV.A  (PV) prezentovala prácu s názvom: Vývoj šperku od praveku k secesii.  Monika Lizáková z II.A (PV) predstavila prácu Kultúrne dedičstvo obce Lendak aj s priamou prezentáciou krojov z tejto rázovitej obce. Prehliadku prác zakončila Monika Ferenčáková z III.A   (PV) na tému:  Krása rozmanitosti rokov minulých. Súčasťou tejto práce bola aj prehliadka modelov, ktoré navrhla, ušila a dekorovala žiačka. Inšpirovala sa ornamentom typickým pre dedinu

Posúdením jednotlivých prezentácií  dospela komisia k rozhodnutiu posunúť na Krajské kolo SOČ do Sabinova 3  z nich a to Patríciu Badovskú, Zuzanu Riššovú a Róberta Jahodu a Moniku Ferenčákovú. Atmosféra bola veľmi príjemná a žiaci sa snažili vydať zo seba to najlepšie. Ďakujeme im a ich školiteľom za spoluprácu.

   Mgr. Miroslava Kovalčíková, koordinátorka SOČ