Školské kolo olympiády z anglického a nemeckého jazyka

 

 

 

Dňa 8.12.2016 sa v našej škole konali olympiády z anglického a nemeckého jazyka. Zúčastnilo sa ich 8 žiakov z angličtiny a 4 žiačky z nemčiny. Poradie najúspešnejších sme vyhodnotili nasledovne:

  

Anglický jazyk:                                                                    Nemecký jazyk:

1. Sofia Vallušová, 2. ročník                                                  1. Katarína Benková, 3. ročník

2. Veronika Švedová, 1. ročník                                               2. Natália Farkašovská, 1. roční

3. Simona Stellmachová, 1. ročník;                                        3. Mária Batoryová, 1. ročník

    Radoslav Siska, 1. ročník

 

Žiačky z prvých pozícií budú našu školu reprezentovať na obvodnom kole olympiád v Poprade v priebehu januára 2017,kde im budeme držať palce. Všetkým zúčastneným blahoželáme a veríme, že ich jazykové kompetencie sa budú naďalej zlepšovať.

 

Paed.Dr. Peter Paľonder