Školská knižnica

Od 24.10.2016, kedy sa konal medzinárodný deň školských knižníc, sa aj v našej knižnici život zatraktívnil. Počas tohto dňa sa každú hodinu v knižnici učila nejaká skupina žiakov, a od vtedy sa v knižnici vyučuje vo zvýšenej miere. Žiaci majú možnosť vyhľadávať kvalifikované zdroje do svojich odborných prác, učia sa informácie triediť, zhromažďovať a využívať. Keďže aj školský rok 2016/2017 bol vyhlásený za rok čitateľskej gramotnosti, uskutočňovaním vyučovania v knižnici teda podporujeme myšlienku vzdelávať žiakov priamo z odborných zdrojov.

PaedDr. Peter Paľonder