Školenie "Obsluha interaktívnej tabule"

V rámci aktivity 1.3. Tvorba výučbových materiálov pre projektové vyučovanie s využitím IKT boli všetci pedagógovia zaškolení na obsluhu interaktívnej tabule. Toto školenie a naučené poznatky pomôžu našim pedagógom pripravovať pre študentov interaktívny výklad učiva, čo je veľmi zaujímavé a pre študentov pútavé. Aj takouto formou sa budú naši pedagógovia pokúšať študentom skvalitniť výučbový proces.

 ...fotky...