Škola v Tescu

 

V týchto dňoch návštevníkov Tesca v Kežmarku upútajú dievčatá oblečené v dobových kostýmoch a niekoľko ukážok z prác žiakov Strednej umeleckej školy v Kežmarku. Propagačná akcia školy je zameraná na súčasných deviatakov s cieľom oboznámiť ich so študijnými a učebnými odbormi, ktoré budú otvorené v školskom roku 2013/2014. Akcia potrvá do soboty večera – 26. januára 2013.

Avšak informácie o učebných a študijných odboroch na SUŠ v Kežmarku nájdu návštevníci v priestoroch kežmarského Tesca  až do polovice februára 2013 a na našej webovej stránke www.suskk.sk.