Riadenie projektu

Projektový manažér: Yvees Nicolas Ogou

 

Asistent projektového manažéra: Mgr.Jarmila Zoričáková

 

Administratívny pracovník: Viera Madejová (počas PN momentálne zastupuje Ing. Marián Tarnóczy)

Asistent Finančný manažér: Terézia Pirožeková

Manažér publicity: PaedDr. Jarmila Dobešová-Serbinčíková

Pracovník pre verejné obstarávanie: Mgr. Zlatica Svitanová

Finančný manažér: Ing. Alena Škárová

Účtovník: Ing. Alena Škárová

Manažér monitoringu: Mgr. Nikola Podolilnská

 

 

Činnosti v rámci riadenia projektu...

Úvodné školenie...

Na začiatku realizácie projektu absolvovali členovia projektového tímu úvodné školenie, na ktorom boli oboznámení s nasledujúcimi faktami: -...

Zasadnutia koordinátorov a projektového tímu

V rámci projektu sa každý mesiac uskutočňuje zasadnutie projektového tímu, na ktorom sa navzájom oboznamujeme s priebehom činností v jednotlivých...