Protidrogového výchovného koncertu "Vzdušné zámky"

Vzdušné zámky

Dňa 7.11.2012 sa všetci študenti našej školy zúčastnili protidrogového výchovného koncertu pod názvom "Vzdušné zámky". Hudobná skupina AYA pod vedením Borisa Lettricha hudobnou formou a slovom prezentovala žiakom čo dokážu drogy urobiť s človekom, ktorý im podľahne.

Veríme, že koncert zapôsobil na žiakov a vezmú si z toho ponaučenie do života.