Projekt Erasmus+

 

V rámci projektu Erasmus+ bol Strednej umeleckej škole v Kežmarku pridelený grant vo výške 62 476 eur na realizáciu projektu pod názvom „Rozvoj tradičných remesiel a umenia v podmienkach súčasnej doby“.

 

Trojtýždňovej odbornej stáže sa zúčastnilo  12 žiakov a 2 vyučujúci v španielskej Ubede.

Dňa 10.10.2015 ďalších 12 žiakov a 2 vyučujúci nastúpia na trojtýždňovú odbornú stáž na Cyprus.