Príspevok v magazíne č. 656 Kežmarskej televízie

KTV uverejnila príspevok o našej škole s názvom Budeme mať školu umeleckého priemyslu. Čas začiatku príspevku: 10 min 29 s.

Príspevok zverejnený na stránkach KTV tu: