Príspevok na ZRPŠ...

Rodičovská rada oznamuje, že odsúhlasený príspevok rodičov na ZRPŠ, na školský rok 2011/2012, vo výške 30,-€ je možné zaplatiť aj prevodom na účet.

Číslo účtu je 6611839005/1111 (UniCredit Bank)

Do kolónky správa pre prijímateľa uveďte meno žiaka a triedu, ktorú aktuálne navštevuje.

 

Príspevok je potrebné uhradiť najneskôr do 30.novembra 2011.

 

Ďakujeme...