Príspevok do fondu Rodičovského združenia

 

Rodičovská rada oznamuje, že príspevok rodičov do fondu Rodičovského združenia na školský rok 2013/2014 bol na plenárnom rodičovskom združení dňa 10.10.2013 odsúhlasený vo výške 40,-€.

 

Príspevok je možné zaplatiť aj prevodom na účet.

    Číslo účtu je 6611839005/1111 (UniCredit Bank)

    Do kolónky správa pre prijímateľa uveďte meno žiaka a triedu, ktorú navštevuje.

   Príspevok je potrebné uhradiť najneskôr do 30.novembra 2013.

 

Akceptujeme úhradu aj v dvoch splátkach:

1. splátka vo výške 20,-€ do 30.novembra 2013.

2. splátka vo výške 20,-€ do 28.februára 2014.

 

Ďakujeme...

 

(...*.pdf formát článku...)