2012_06 Prípravy na EĽRO (pod vedením Bc.Reznického)

Naša škola sa aj tohto roku podieľala na výrobe vstupnej brány pre 22. ročník festivalu EĽRO a to od návrhu až po samotnú realizáciu žiakmi.

Žiaci sa zúčastňujú i na prípravách a stavaní stánkov pre remeselníkov.

Všetko toto zrealizovali naši študenti pod vedením Bc.V.reznického.

(viď priložené fotografie)

 

Prípravy na EĽRO (pod vedením Bc.Reznického)

Táto fotogaléria je prázdna.