Prípravný kurz na talentové skúšky

Pre tých, ktorí majú záujem o štúdium v našej škole a majú obavy z talentových skúšok, ponúkame možnosť prísť k nám na prípravný kurz, ktorý sa uskutoční

23.februára 2012 (štvrtok)

od 11.00 do 15.00 hod.

v budove našej školy.

Dozviete sa, čo môžete na talentových skúškach očakávať, budete si môcť vyskúšať kresbu i maľbu pod vedením našich pedagógov, prezentovať a konzultovať svoje práce a samozrejme budete mať možnosť vidieť priestory školy, práce našich študentov a nahliadnuť do atmosféry v našej škole.

Prineste si so sebou temperové farby, štetce a rudku, prípadne svoje práce na konzultovanie.