Preventívny program Kyberšikana

V súvislosti s narastajúcou kyberagresiou a kyberšikanovaním sa dňa 31.1.2019 žiaci prvých dvoch ročníkov zúčastnili v Mestskom kultúrnom stredisku preventívneho programu Kyberšikana. V posledných rokoch sú na vzostupe názory, ktoré tvrdia, že kyberšikanovanie nie je vhodný termín na opis zneužívajúceho správania vykonávaného komunikačnými prostriedkami.

Pochopiteľne sa dá o doteraz platnom názve  polemizovať, keďže ,,navonok skryté” nátlaky manipuláciuchtivých, fiktívnych, resp. viactvárnych (ne)vedomých ľudí majú reálny dopad na životy ich naivných obetí v rôznych formách od toho, že si ich dokážu omotať okolo prsta, malými krôčikmi ich začať ovládať, získať si číslo účtu, osobné údaje, atď.

Pri tejto neľahkej téme azda len vyjadriť túžbu, aby sme sa stávali dobrými a rozumnými pánmi využívania médií (nie len počítačov a internetu, ale aj mobilov, televízie, rozhlasu, novín, časopisov a pod.) v prospech nás a nášho okolia a tým minimalizovali pole pôsobnosti kyber, resp. média agresorov.

 

 

Mgr. Marián Lojek, učiteľ TŠV a ANJ