Predseda PSK na Svetovom dni cestovného ruchu

Dňa 28.9.2013 sme sa zapojili ako spoluorganizátori i Svetového dňa cestovného ruchu - stavbou stánkov, výstavou historických kostýmov, detským kútikom, fotením a zhotovovaním pohľadníc....