Praktické vyučovanie mimo školy

Sem môžete písať...

 

...fotky...

 

Naša škola nám – žiakom III.A, odboru propagačné výtvarníctvo - opäť raz poskytla možnosť praktického vyučovania mimo školy. Pracovali sme na nástennej maľbe v penzióne Zora v Tatranskej Lomnici, kde si majiteľka objednala námet „Morský svet“  so známymi postavičkami Nema a Dorry. Maľbu sme zvládli za 9 hodín práce. Vyskúšali sme si techniku maľby na stenu ako kolektív. Dozvedeli sme sa nové poznatky o kompozícii a farbách od p. uč. Kotorovej, ktorá bola po celý čas s nami. Našu prácu sprevádzal dobrý pocit z dobre vykonanej práce.

Fotografie a text pripravila Lenka Barišová, účastníčka podujatia.