Pozvánka na individuálne rodičovské združenie...

Rodičovská rada pri SUŠ, Slavkovská 19, Kežmarok a riaditeľstvo školy

 

Vás srdečne pozývajú

na individuálne triedne rodičovské združenie, spojené s Dňom otvorených dverí, ktoré sa uskutoční

v utorok 13.12.2011

od 8.00 – 15.00 hod. v budove školy

 

 

Program:       1. Vianočný program

2. Prehliadka školy

3. Individuálne triedne schôdze

 

 

 

         Mgr. Petra Milánová                                                                   Ing. Marta Perignáthová

              predseda RR                                                                                   riaditeľka školy

 

 

...pozvánka na DOD...