Pozvánka na individuálne rodičovské združenia

Riaditeľstvo školy

a

Rodičovská rada

pozýva

všetkých rodičov dňa 17. 1. 2012 (utorok) na individuálne rodičovské stretnutie s triednym učiteľom a učiteľmi jednotlivých vyučovacích predmetov.


V čase od 13,30 hod. do 16,00 hod. môžete prísť, milí rodičia, informovať sa o prospechu, dochádzke a správaní Vašej dcéry alebo syna.


Tešíme sa na stretnutie s Vami.