Pozvánka na Deň otvorených dverí

 

 

Srdečne Vás všetkých pozývame na

Deň otvorených dverí,

ktorý sa uskutoční dňa 13.decembra 2011 (utorok)

v čase od 8:00 - 15.00 hod,

v budove Strednej umeleckej školy v Kežmarku.

 

 

 

 

 

Čo uvidíte?

  • všetci návštevníci si budú mať možnosť pozrieť interiéry našej školy (všeobecno-vzdelávacie učebne, ateliéry, odborné učebne, spoločné priestory, ...),
  • výchovná poradkyňa poskytne každému návštevníkovi kompletný balík informácií o štúdiu na našej škole,
  • budete mať možnosť vidieť našich študentov pri práci vo svojich učebniach,
  • ...

Sprevádzať po škole Vás budú naši študenti.

Tešíme sa na Vašu účasť...

 

...kolektív pedagógov a študentov SUŠ v Kežmarku

 

 

 

...fotky... (z Dňa otvorených dverí)

...po uskutočnení DOD na našej škole Popradská televízia odvysielala nasledujúcu reportáž...  (video tu)