Posledný fašiangový deň ...

Dňa 12. 2. 2013 bol u nás v škole posledný fašiangový deň, kedy žiaci aj učitelia prišli, z iniviatívy žiackej školskej rady, do školy v maskách. Odľahčené vyučovanie a priateľská atmosféra prispeli k zvláštne pozitívnej nálade, ktorá tento špeciálny deň v roku charakterizuje.

Na jednoduché aj zložité masky, no v každom prípade na nápadité kostýmy a niekedy až dych vyrážajúce pohľady, sa prišla do školy pozrieť aj Kežmarská televízia. 

Učitelia mali za úlohu skúšať každého, kto sa maske z akýchkoľvek dôvodov vyhol. 

Za originálnosť je potrebné všetkých zaangažovaných žiakov pochváliť. Nemožno zabudnúť ani na učiteľov, z ktorých niektorí sa zamaskovali tak dokonale, že bolo ťažké ich na prvý pohľad spoznať. 

 

Za príjemnú náladu v celej škole všetkým ďakujeme.

 

...fotky...

 

Príspevok o našom poslednom fašiangovom dni, ktorý sme strávili v maskách nájdete na internetovej stránke Kežmarskej televízie (https://ktv.kezmarok.sk/) - v časti Kežmarský magazín č.354 pod názvom "Povinné vyučovanie v kostýmoch".