Portál školský servis informoval o štúdiu našich študentov v exotike

Webový portál skolskyservis.sk informoval o pobyte našich študentov v Španielsku, ktorý sa konal v rámci projektu Erasmus+.

 

Názov článku:

Žiaci Strednej umeleckej školy v Kežmarku absolvujú prax v exotike

 

link na článok:

https://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/odborna-prax-strednej-umeleckej-skoly/22058-clanok.html

 

Prepis článku:

 

Žiaci Strednej umeleckej školy v Kežmarku práve absolvujú odbornú prax v Španielsku a na Cypre.
Kežmarok 16. októbra (SkolskyServis.sk) - Stredná umelecká škola v Kežmarku si vzala za dlhodobý cieľ pripravovať žiakov pre prax v odbore čo najdôkladnejšie. Dlhodobo sami aktívne vyhľadávame projekty, ktoré by jej k tomuto cieľu napomáhali. Jedným z takých projektov je po projekte Leonardo projekt Erasmus+, ktorý zabezpečuje odbornú prax pre vybraných žiakov v zahraničí. Tento rok žiaci odišli na dva turnusy do španielskeho mesta Úbeda a na Cyprus.
 Trojtýždňová odborná prax spolu pre 24 žiakov prinesie do ich profesijných životopisov veľmi cenný údaj, no najmä im pomôže postúpiť o významný praktický krok dopredu v sebarozvoji a získavaní praktických skúseností, keďže žiaci čerpajú know-how priamo z firiem v odbore, ktorý študujú. Popri modelárskych aktivitách z hliny v tradične orientovaných rodinných firmách a vypaľovaní keramiky vo firmách orientovaných na turistov, pracujú aj v grafických programoch fotografických ateliérov a pre mestskú televíziu natáčajú programy, ktoré sa aj reálne vysielajú.
 Po veľmi bohatom kultúrnom a voľnočasovom programe je na nezaplatenie aj jazyková zložka projektu, keďže žiaci sa aktívne učia aj španielčinu a angličtinu, ktoré sú komunikačnými jazykmi projektu. Táto odborná prax v zahraničí im nahrádza odbornú prax, ktorú by museli absolvovať na Slovensku, no určite nie takým prestížnym spôsobom.
 

PaedDr. Peter Paľonder