Podtatranská fotografia - postupová prehliadka amatérskych fotografov

 

 

Tento rok sa konal už 44. ročník medziokresnej postupovej prehliadky tvorby amatérskych fotografov, ktorého sa zúčastnil veľký počet autorov.

Pri hodnotení fotografií podľa slov porotcu Ing. Mira Kováča : „sa prihliadalo na obsah, farebnosť, kompozíciu, autorský štýl, estetické hodnotenie, komunikačný význam fotografie.“  Zaujímavé boli aj  rôznorodé námety, ktoré prevládali najmä vo farebnej fotografii.

Každoročné vyhlasovanie a organizovanie tejto súťaže potvrdzuje záujem autorov, aj mladších vekových skupín, súťažiť a vystavovať svoje fotografie.

Medzi ocenenými  autormi medziokresnej súťaže sa objavili aj  mená našich žiakov. 

Kategória farebná fotografia  do 16 rokov

cena a postup Gabriela Mašlonková (I.B)  / Vek Zeme /

Kategória čierno-biela fotografia autori do 21 rokov

1. miesto a postup- Klaudia Garabášová (IV.B) / Životný štýl I,II, III /

Čestné uznanie- Juraj Berger (IV.B) / Diptych: Staré vs. Nové /

Kategória farebná fotografia autori do 21 rokov

Cena a postup- Monika Ferenčáková (III.A)  / Kráčaš, premýšľaš a dvíhaš hladiny myšlienok /

Čestné uznanie – Nikola Fečundová  (IV.B)  / Rodina, Dvorenie /

Čestné uznanie- Romana Ležáková (III.A) / Prázdnota, Sloboda, Voľby života /

 

Ocenené práce postúpili na AMFO (krajská súťaž) v Starej Ľubovni, a tak splnili kritériá technickej, estetickej a etickej úrovne. Obdobne aj práce s udeleným čestným uznaním  sú vystavené na tomto 1. kole postupovej súťaže.

Všetkým výhercom – našim žiakom želáme veľa tvorivých nápadov a naďalej záujem  prezentovať svoju tvorbu. Nech vám túžba tvoriť naďalej prináša radosť, uspokojenie a umelecký zážitok, Vám autorom ale i nám pozorovateľom.

 

foto: Monika Balúchová

Mgr. Katarína Timková