Poďakovanie

 

Vážená Stredná umelecká škola,

Chcem sa Vám poďakovať, že mi bolo umožnené s Vašou pomocou čerpať finančnú dotáciu vo výške 500 EUR z Nadácie Orange. Veľmi si vážim, že môžem byť žiačkou Vašej školy. Som Vám vďačná za individuálny a ľudský prístup a vedomosti, ktoré v škole získavam, a rozširujem tak svoj talent. Ďakujem aj môjmu triednemu učiteľovi p. PaedDr. Petrovi Paľonderovi, ktorý mi pomáhal s projektovou dokumentáciou. Finančné prostriedky z projektu, ako som uviedla aj v dokumentácii, použijú moji rodičia na benzín, aby som mohla ešte jeden rok chodiť do školy napriek môjmu hendikepu. Bez peňazí z projektu by cestovanie do školy počas budúceho roka nebolo možné s mojim invalidným vozíčkom. Ďakujem aj Nadácii Orange, že vybrali práve môj projekt a že sa môžem tešiť na budúci školský rok. Verím, že mi bude zdravie dobre slúžiť.

V Tvarožnej, 18. 11. 2013

 

Vierka Hriňáková, študentka 3.A