Poďakovanie za skrášlenie interiéru Školy v prírode - Detský raj v T.Lesnej

1.05.2018 22:11

Mgr. Valerián Kuffa, riaditeľ ŠvP Detský raj v Tatranskej Lesnej vyjadril poďakovanie našej škole:

"Touto cestou sa Vám chcem poďakovať za práce Vašich študentov, ktoré skrášľujú interiér nášho ubytovacieho zariadenia. Pri otvorení našej školy si naši hostia prešli všetky práce študentov Vašej školy a veľmi pozitívne ich hodnotili. Poďakovanie patrí pani riaditeľke, Ing. Marte Perignathovej za ochotu a ústretovosť v realizácii tohto projektu . Dotvorili  ste priestor, ktorý je pozitívne vnímaný našimi hosťami počas oddychu a regenerácie."