Poďakovanie p.Pavlíkovej

„Šťastný nie je ten, kto sa druhým zdá,

šťastný je ten, kto sa sám pokladá za šťastného“

(Seneca)

 

Touto cestou sa chcem poďakovať  p. Helene Pavlíkovej , za jej prácu v našom kolektíve, za jej úsmev a rozdávanie šťastia....

 

Ing. Marta Perignáthová
(riaditeľka školy)