Pobyt v Španielsku v rámci projektu Erasmus+

 

POBYT V ŠPANIELSKU –

hradený cez projekt

Erazmus+  – Rozvoj tradičného umenia a remesiel

v podmienkach súčasnej doby.

...fotky...

 

V dňoch od 21.09.2015 do 12.10.2015 sa 12 žiakov našej školy - Patrícia Kriaková, Lenka Regešová, Lenka Kancianová, Miriam Sivačková, Zuzana Maľaková, Monika Lizáková, Katarína Lahetová, Marek Jacko, Aurélia Staviarska, Jakub Belán, Katarína Benková a Klaudia Garabášová - spolu s dvoma pedagógmi – Ing. Bibianou Lizákovou a Mgr. Miladou Kotorovou zúčastnili pobytu v Španielsku cez projekt Erazmus+.

Žiaci pracovali v grafických firmách, vo fotoateliéroch, v televíznej stanici, v keramických dielňach, v interiérovom štúdiu. Okrem práce navštívili účastníci projektu množstvo architektonických pamiatok, koncertov, múzeí, ochutnali typické tunejšie jedlá. Navštívili historické mestá: Baeza, Cordoba, Malaga. Z ohlasov vyberáme:  

Patrícia Kriaková: „Španielsko mi dalo veľkú príležitosť zdokonaliť sa v anglickom jazyku a fotografovať krajinu plnú inej kultúry a iných ľudí.“

Lenka Regešová: „Zdieľať niekoho životný sen na chvíľu spolu s ním zmení viac ako len pohľad na váš život.“

Lenka Kancianová: „Bola to veľmi dobrá skúsenosť do budúcna. „Určite by som takýto ERAZMUS odporúčala každému kto chce v živote niečo dosiahnúť.“

Miriam Sivačková: „Počas trojtýždňovej odbornej praxe, som získala nové zručnosti ohľadom grafických programov a naučila som sa väčšej zodpovednosti a samostatnosti.“

Zuzana Maľaková: „Na pobyte sme spoznali novú krajinu a život v nej, ako sa pracuje vo fotoštúdiu, získala som nové skúsenosti s úpravou fotografií.“

Monika Lizáková: „Som veľmi rada, že som mala možnosť zúčastniť sa praxe v Španielsku. Naučila som sa robiť veľa nových vecí vo fotošope a získalamsom základy španielčiny.“

Katarína Lahetová: „V Španielsku som spoznala množstvo nových zaujímavých ľudí v práci a okolí. Spoznala som kultúru a zvyky miestnych obyvateľov a ochutnala som španielske známe jedlá. Počas trojtýždňovej odbornej praxe, som získala nové zručnosti ohľadom grafických programov a naučila som sa väčšej zodpovednosti a samostatnosti. Videla som množstvo pamiatok.“

Marek Jacko: „V Španielsku sa mi páčilo, cítil som sa tam dobre, naučil som sa nové veci, som maximálne spokojný.“

Aurélia Staviarska: „ Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť tohto projektu v Španielsku. Videla som veľa skvelých pamiatok a tiež obrazy v múzeu Picassa. S mojou prácou som bola spokojná, šéf bol skvelý.“

Dňa 14.10.2015, Milada Kotorová