Pobyt na Cypre cez projekt Erasmus+

Stredná umelecká škola v Kežmarku si vzala za dlhodobý cieľ pripravovať žiakov pre prax v odbore čo najdôkladnejšie. Dlhodobo aktívne vyhľadávame projekty, ktoré by nám k tomuto cieľu napomáhali. Jedným z takých projektov je projekt Erasmus+, ktorý zabezpečuje odbornú prax pre vybraných žiakov v zahraničí. Tento rok žiaci odišli na dva turnusy do španielskeho mesta Úbeda a na Cyprus. 

 

Pobyt našich študentov na Cypre môžete sledovať na facebooku:

https://www.facebook.com/Erasmus-SUS-Kezmarok-1435277760058037/