Plenér v Červenom Kláštore (plenér Bartfaya)

Plenér, pomenovaný podľa významného slovenského akad. sochára Tibora Bartfaya sa tento rok konal bez účasti majstra z dôvodu jeho zhoršeného zdravotného stavu. Plenéra sa zúčastnilo 9 študentov  z odboru fotografický dizajn Strednej umeleckej školy z Kežmarku z 2., 3. a 4. ročníka. Pracovali pod vedením magistra umenia Mareka Rusňáka. Voľný čas trávili potulkami v Pieninských horách naháňajúc inverziu, ktorá vykresľovala malebnosť tohto prostredia. Tvorivá atmosféra sa vykryštalizovala ihneď v hľadaní fotografických stvárnení, ktorých výstupom nebola len fotografia okolitej krajiny, ale najmä architektonická rarita daného kraja – národná kultúrna pamiatka kláštor kartuziánov .

 

...fotky...