Plenér Červený Kláštor

V dňoch 15. – 19. októbra 2018 sa 25 žiakov II. ročníka našej školy pod vedením Mgr. Leny Hončárovej, Mgr. Milady Kotorovej, Mgr. art. Adama Motýľa a Mgr. art. Dominika Britaňáka zúčastnilo krajinárskeho kurzu v Červenom Kláštore.

 

  1. deň: 15. októbra 2018, pondelok ráno, učitelia nás už čakali na stanici, aby sme sa všetci bezpečne dopravili na Červený Kláštor. Niektorí dobehli na poslednú chvíľu, no napokon sme sa v plnom počte presunuli k nášmu penziónu Pod Troma korunami a ubytovali sme sa. Slnečné počasie sme využili na prechádzku po okolí, vyhliadli sme si miesta vhodné na maľbu alebo fotografiu. Večer sme sa zišli v spoločenskej miestnosti a spoločne sme si pozreli zaujímavý film o živote v prírode – Toto je náš svet, a unavení sme sa uložili do postele.
  2. deň: po budíčku a raňajkách sme boli rozdelení do štyroch skupín. Každá mala svojho učiteľa a „svoju farbu“, podľa ktorej sme boli zaradení na dané miesto. Každá skupina sa vybrala za svojím cieľom – maľba, fotografovanie – na iné miesto. Po návrate sme mali chvíľu pre seba a potom sme si vzájomne prezentovali práce vytvorené počas dňa.
  3. deň: v stredu ráno sme sa rozdelili do troch skupín: na tých, ktorí vyrazili za tmy na Tri koruny, s cieľom zachytiť na vrchole východ slnka; na tých, ktorí si viac pospali a vyrazili neskôr a napokon aj na tých, čo ostali v Červenom kláštore a venovali sa fotografii či maľbe. Túra bola dlhá, nie najjednoduchšia, no výsledok stál za to. Počas výstupu sa k nám pridal psík, ktorý nás sprevádzal celý čas, ba aj nasledujúce dni. Po návrate a krátkom oddychu sem sa všetci vybrali do múzea, ktorý bol od 14. storočia mužským kláštorom. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavých informácií zo života mníchov.
  4. deň: štvrtok bol opäť venovaný maľbe, kresbe a fotografii. Maľbu sme realizovali rôznymi technikami a prístupmi – od realistického štýlu až po abstraktný. Večer sme prezentovali a konzultovali práce. Potom nasledoval film o falšovaní obrazov. Užívali sme si posledné chvíle, mohli sme dokonca ostať aj dlhšie hore.
  5. deň: vychutnali sme si posledné raňajky, každý dostal bagetu na cestu a po skupinách podľa toho, kto kam a kedy cestoval, sme sa pobrali domov.
 

 

 Kristína Simkaničová a Kristína Mydliarová, II.A

 

 

...fotogaléria práce žiakov...

...fotogaléria reportáž...