Oznámenie termínu zápisu

 

Zápis prijatých uchádzačov o štúdium

sa uskutoční v budove SUŠ,

Slavkovská 19, Kežmarok

dňa 19. apríla 2012

od 7,30 do 15,00 hod.

na sekretariáte školy, 1. poschodie, č. dverí 112.