Oznámenie o konaní 2. kola talentových a prijímacích skúšok

Žiakom základných škôl - záujemcom o štúdium na Strednej umeleckej škole, Slavkovská 19, Kežmarok

oznamujeme, že

2. kolo talentových a prijímacích skúšok

sa uskutoční

19. júna 2012

na voľné miesta v týchto 4-ročných študijných odboroch:

 

8260 6 propagačné výtvarníctvo

8297 6 fotografický dizajn

3446 4 grafik tlačových médií

 

Pre získanie presnejších informácií nahliadnite do Kritérií konania talentových a prijímacích skúšok.