Olympiády z nemeckého a anglického jazyka

Dňa 10. 12. 2012 sa v našej škole konali olympiády z nemeckého a anglického jazyka. Napriek neveľkému počtu výborných žiakov sme sa mali možnosť presvedčiť, že jazykové vyučovanie na našej škole dosahuje Európskym referenčným rámcom pre jazyky stanovené štandardy úrovne B1.

Anglický jazyk na výnimočnej úrovni ovládajú:

  1. miesto                Mária Karkuszová, I.A
  2. miesto                                 Barbora Olekšáková, IV.A
  3. miesto                                 Andrea Zgrajová, III.B a Jakub Cheban, IV.B

Svoje vedomosti na nadštandardnej úrovni v nemeckom jazyku obhájili :

  1. miesto                                 Tomáš Peky, III.B
  2. miesto                 Ľubica Potaniecová, II.B
  3. miesto                                 Daniela Reľovská, IV.B

Výhercom blahoželáme a všetkým žiakom, ktorí si uvedomujú dôležitosť cudzieho jazyka pre mladého človeka, prajeme veľa chuti do ďalšieho štúdia.

Ing. Bibiána Lizáková, Mgr. art. Lucia Zdútová Šťastná, Mgr. Stanislav Kovalčík a Mgr. Peter Paľonder

 

...fotky...