Olympiády z nemčiny a angličtiny

V dňoch 11. a 12. 12. 2013 sa v našej škole uskutočnili olympiády z nemčiny a angličtiny. Zúčastnilo sa ich 7 žiakov z nemčiny a 10 z angličtiny. V rebríčku úspešnosti sa umiestnili a skromnú vecnú výhru dostali:

 

NEJ: 

        1. Tomáš Peky

        2. Kristína Majerčáková

        3. Lucia Schönová

 

ANJ:

        1. Andrea Jurčáková

        2. Kristína Zvalená

        3. Kristína Kapustová

 

Výhercovia z prvých miest postupujú na obvodné kolo, budeme im všetci držať palce a veriť, že sa v konkurencii žiakov z iných škôl presadia a motivujú tým aj ďalších žiakov, aby sa ešte viac a poctivejšie učili cudzie jazyky, ktoré sú bránou k pracovným pozíciám nie len na slovenskom trhu práce.

 

    PaedDr. P.Paľonder

...fotky...