Odmaturované

Po roku sme sa opäť lúčili s ďalšími absolventami, ktorí úspešne zvládli maturitné skúšky. Prajeme im, aby správnou nohou vkročili do ďalšej etapy svojho života.

tr. učiteľka Mgr. Svitanová

...fotky...

 

Reportáž z obhajob praktickej časti maturitnej skúšky môžete vidieť v  Kežmarskom magazíne č. 575  Kežmarskej televízie.