Odborná exkurzia Trnava a Sereď

...fotky...

 

V dňoch 17.10-18-10. 2017 sme sa vybrali  my žiaci II. A a II. B  na odbornú exkurziu do mesta, ktoré má prívlastok slovenský Rím za účelom spoznať krásu Mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava, historických architektúr, vidieť výstavu súčasného umenia v originálnom priestore židovskej synagógy. Mesto nás privítalo vľúdnym jesenným počasím s jasnou a slnečnou oblohou. Počas prechádzky mestom nás p. učiteľka Mgr. Miroslava  Kovalčíková oboznamovala s históriou mesta, jednotlivými pamiatkami ako napríklad: tehlové mestské opevnenie, chrám sv. Mikuláša, Námestie sv. Mikuláša, pôvodné barokové budovy Trnavskej univerzity (1635), prvý barokový kostol u nás sv. Jána Krstiteľa, Trojičné námestie s Trojičným stĺpom a vežou.

Večer sme sa tešili na divadelné predstavenie od Boženy Slančíkovej Timravy, Ťapákovci. Pani učiteľka Mgr. Eva Sroková nám pripomenula obsah diela, aby sme lepšie pochopili hru. V Divadle Jána Palárika sme zažili strhujúci výkon hercov a precítili veľmi smutný realistický príbeh jednej rodiny, ktorá odmietala pokrok a zotrvávala v nevedomosti a lenivosti.

Na druhý deň sme sa presunuli vlakom do mesta Sereď, kde je umiestnené Múzeum holokaustu. Lektor múzea nás dve hodiny sprevádzal barakmi, v ktorých bol v čase tzv. Slovenského štátu, počas II. sv. vojny pracovný tábor. V nich je inštalovaná moderne poňatá expozícia o dejinách holokaustu  a o dejinách pracovného tábora v Seredi. Napriek tomu, že to bola ťažká téma, odchádzali sme poučení. Videli a aj vyskúšali sme si originálny vagón, ktorý z nášho územia vozil do Osvienčimu transporty našich slovenských občanov židovskej viery. Nie všetci mali odvahu doňho vstúpiť. Popoludní nás už viezol rýchlik späť domov a hoci sme boli unavení, boli sme bohatší o nové vedomosti a skúsenosti získané na odbornej exkurzii.

 

žiaci 2.A a 2.B triedy