Ocenenie nášej študentky na výstave prác žiakov

Na výstave prác žiakov stredných a základných umeleckých škôl 24.02.-09.03.2012 v Kežmarku Eva Lapšanská  IV. A štúdijny odbor propagačné výtvarníctvo získala diplom a vecnú odmenu za preukázanie tvorivosti.