Ocenenie Mgr. Kotorovej

Začiatkom roku 2016 poslala naša učiteľka Mgr. Milada Kotorová vlastnú fotografiu do celoeurópskej súťaže „Európa bez hraníc“. V týchto dňoch dostala správu z Bruselu o udelení 3. miesta. Fotografia vyjadruje šírenie kľúčových európskych hodnôt.

Srdečne blahoželáme.

 

Ing. Marta Perignáthová

 

 

Viac info na  https://pes.cor.europa.eu/Meetings/Events/Pages/imagine-eu-without-borders.aspx#noborders