Obhajoby klauzúrnych prác...

30.01.2018 19:58

V polovici januára sa na našej škole tradične konali obhajoby klauzúrnych prác (komisionálne skúšky z hlavného odborného predmetu), kde žiaci ukázali, čo sa v 1.polroku školského roka naučili ...