Nový projekt Leonardo schválený!

Tento týždeň sme dostali rozhodnutie o schválení nášho projektu Leonardo. V rámci neho sa 15 študentov našej školy zúčastní 3-týždňového praktického výcviku na niekoľkých pracoviskách umeleckého zamerania v španielskej Andalúzii v meste Úbeda v budúcom školskom roku. Od septembra bude prebiehať výber a príprava účastníkov stáže. Už teraz sa tešíme!