2016_09 Noviny pre grafický priemysel September 2016 o našom pedagógovi Mgr.art. Jozefovi Česlovi

V elektronickom časopise Noviny pre grafický priemysel bol v septemri 2016 uverejnený pútavý článok o pedagógovi našej školy Mgr.art. Jozefovi Česlovi, ktorý nám prezradí viac o jeho práci mimo školy, o práci grafika, umelca, rytca...