Nové počítačové, technické a materiálne vybavenie pre školu

Prišla technika...

Vrámci pojektu sme mohli zakúpiť techniku pre potreby školy v celkovej hodnote cca 64000,-€. Stalo sa tak v januári 2012. Všetci sme nadšení. Škola takto získala ďalší rozme pre skvalitnenie vzdelávania pedagógov aj študentov.

...technika je tu ...

Materiálne vybavenie...

Získali sme aj množstvo materiálneho vybavenia pre potreby vyučovania ...TU...

Nové učebnice ...

A naplnil sa nám aj sklad novými učebnicami pre našich študentov ...TU...