Návšteva z Lotyšska

 

V rámci projektu Leonardo da Vinci, financovaného z prostriedkov Európskej únie, navštívila našu školu 5 členná skupina pedagógov zo Strednej školy umenia a dizajnu z mesta Rezekne v Lotyšsku. Od Kežmarku je Rezekne vzdialené 1 400 km, a tak im cesta mikrobusom na Slovensko trvala 2 dni. Počas 5 dňovej návštevy sa venovali maľovaniu, navštívili niekoľko kultúrnych inštitúcii v Kežmarku, Poprade a zoznamovali sa so zvyklosťami a spôsobom života ľudí v podtatranskom regióne. Riaditeľ školy Osvalds Zvejsalnieks po tom, čo si pozrel našu školu, vyjadril obdiv nad prácami žiakov a ocenil ich kreativitu a narábanie s farbou. Ich škola je oproti našej zameraná viac na dizajnérsku tvorbu, a podľa jeho slov, vzájomne sa môžu žiaci aj pedagógovia naučiť veľa nového. Kontakt s Lotyšmi nie je prvým. Pred pár rokmi sa na našej škole niekoľko ich pedagógov a žiakov oboznamovalo s novými umeleckými technikami a postupmi. 

 

Fotogaléria: Návšteva z Lotyšska

Táto fotogaléria je prázdna.