Návšteva z južného Zemplína

 

Žiaci súkromnej  Základnej umeleckej školy z Novosadu spolu s pedagógmi a rodičmi navštívili v utorok 16. októbra našu školu. Dozvedeli sa o jednotlivých študijných a učebných odboroch a prostredníctvom videofilmu získali detailnejšie informácie o činnosti školy. Nakukli do učební a ateliérov priamo počas vyučovacieho procesu a niektorí zo žiakov ZUŠ v Novosade si spolu so štvrtákmi študijného odboru fotografický dizajn vyskúšalo fotenie v interiéri. Záujem vzbudili kostýmy vytvorené žiakmi na scénickej a kostýmovej tvorbe a maturitné práce propagačných výtvarníkov. Dobrý chýr o škole spod Tatier sa takto dostane až na južný Zemplín.

                                                                                                                                        

PaedDr. L.Majoroši

zástupca pre odb.vyuč.

...fotky...