Návšteva výstavy v Banskej Bystrici

 

Dňa 14.2.2013 sa žiaci prvého, tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili výstavy pod názvom "Francúzska fotografia od zrodu po súčasnosť" v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici pod vedením Mgr. N. Podolinskej.

Výstava rozpráva príbeh, ktorý sa oficiálne začal v Paríži a pokračuje až dodnes. Súčasťou výstavy bola prednáška s názornými ukážkami. Videli sme i originálne fotografie ako napr. ukážku vizitkovej fotografii. Expozícia obsahovala fotografie  od známych  fotografov, o ktorých sme sa učili na hodine Teória a vývoj fotografie. Napr. ako je  Nicéphore Niépce, Félix Nadar alebo Eugène Atget, ale aj umelcov ako  Charles Marville a Auguste Collard, ktorí sú vystavovaní zriedkavejšie.

Na výstave sme mali možnosť vidieť cameru obscuru, ktorá bola vytvorená z miestnosti, kde sa nám obraz premietal na stene a použili sme i šošovku a pauzovací papier.

V tvorivej dielni sme si vyskúšali aj Cameru obscuru – krabička s dierkou čo je v princípe schránka  s otvorom na jednej strane. Mali sme možnosť urobiť vlastne fotografie starou technikou a potom sme si ich mohli aj  sami vyvolať vo fotokomore. Tieto fotografie sme si mohli vziať domov.

Táto výstava nás obohatila o veľa dôležitých informácií, ktoré sa dajú využiť aj na inšpiráciu. Videli sme fotografie, o ktorých sa učíme na vlastné oči.

 

...fotky...