Návšteva predstavenia „Z tmy do svetla"

Naša škola sa dňa 21.9.2018 zúčastnila výchovného predstavenia s protidrogovou tematikou pod názvom „Z tmy do svetla“, ktoré je pokračovaním projektu „Drogy – cesta do tmy“ a uskutočnilo sa  v aréne Poprad. Predstavenie sa konalo pod záštitou Prešovského samosprávneho kraja a mesta Poprad, ktorého vedúci predstavitelia sa zúčastnili na otvorení.  Na predstavení sa zúčastnili žiaci I.A pod vedením Mgr. Vladimíra Reznického.                                                  

Mgr. Vladimír Reznický

 

...fotogaléria...